Beaverton High School Alumni

Beaverton, Michigan (MI)

AlumniClass Home  >  Michigan  >  Beaverton High School  >  Class of 1978

Beaverton High School - Class of 1978 Alumni

20 classmates from Beaverton High School Class of 1978 have joined. Message, view profiles photos, yearbooks, plan reunions.

Cynthia Smith

Cynthia Smith
Class of 1978

Paul Maxson

Paul Maxson
Class of 1978

Sharon Dougherty

Sharon Dougherty
Class of 1978

Tina Randazzo

Tina Randazzo
Class of 1978

Chuck Maxson

Chuck Maxson
Class of 1978

Sherry Phillips

Sherry Phillips
Class of 1978

Rebecca Morris

Rebecca Morris
Class of 1978

Sheila Piegols

Sheila Piegols
Class of 1978

Nancy Smith

Nancy Smith
Class of 1978

Thomas Ladner

Thomas Ladner
Class of 1978

Teri Riness

Teri Riness
Class of 1978

Deborah Blonde

Deborah Blonde
Class of 1978

Shannon Smith

Shannon Smith
Class of 1978

Mindy Francis

Mindy Francis
Class of 1978

Kathleen Johnson

Kathleen Johnson
Class of 1978

Eric Langford

Eric Langford
Class of 1978

Randy Folts

Randy Folts
Class of 1978

Lisa Haynes

Lisa Haynes
Class of 1978

Dan King

Dan King
Class of 1978

Jo Davis

Jo Davis
Class of 1978

Nearby Beaverton Classmates

Class of 1976

13 classmates have joined

Class of 1977

14 classmates have joined

Class of 1979

17 classmates have joined

Class of 1980

22 classmates have joined